preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj

Autor: Administrator , 5. 5. 2017.

Na  temelju  članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 07/17)  i članka 59.  Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Eugena Kumičića, Velika Gorica raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

UVJETI:
1. ) Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
- sveučilišni diplomski studij ili
-  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 - specijalistički diplomski stručni studij;
2.) Uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3.) Najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- diplomu

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

- dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku dostaviti na adresu:
Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4 u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj“

 

 

U  Velikoj Gorici , 03. svibnja 2017. godine
Info

Akcije skupljanja starog papira i čepova su u pravilu svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu. Skupljamo stari papir i čepove kroz cijelu šk. godinu. Bilo koji radni dan od 8-19h javite se spremačicama ili domaru koji će izvagati i zapisati za koji razred ste donijeli i to se pribraja u akciju. Hvala vam!

E dnevnik

Dragi učenici, korisničko ime i lozinku dobit ćete kod svoje učiteljice ili razrednice.

Dragi roditelji, za uslugu eGrađani obratite se u najbližu poslovnicu FINE.

Dokumenti
Oglasna ploča
CMS za škole logo
Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica / J. Pucekovića 4, HR-10410 Velika Gorica / os-ekumicica-velikagorica.skole.hr / ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju