preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica

 > Natječaji
Natječaji

Natječaj

Autor: Administrator , 5. 5. 2017. 13:54

Na  temelju  članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 07/17)  i članka 59.  Statuta  škole, Školski  odbor  Osnovne škole Eugena Kumičića, Velika Gorica raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

UVJETI:
1. ) Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
- sveučilišni diplomski studij ili
-  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 - specijalistički diplomski stručni studij;
2.) Uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
3.) Najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- diplomu

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

- dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

- dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku dostaviti na adresu:
Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4 u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj“

 

 

U  Velikoj Gorici , 03. svibnja 2017. godine

 [više]

Natječaj

Autor: Administrator , 21. 3. 2017. 20:29

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

10410 VELIKA GORICA, J. Pucekovića 4

Velika Gorica, 21.03.2017.

Tel: 6221-302,6222-029,

e-mail: os-eugena-kumicica@zg.t-com.hr

OIB:40011714464

 

Ravnateljica škole raspisuje

 

                                               NATJEČAJ

 

Za popunu radnih mjesta:

 

  1. Učitelj razredne nastave rad u produženom boravku- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni
  2. Učitelj albanskog jezika i kulture po modelu C  - 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno
  3. Domar- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za bolovanje

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-zamolbu sa životopisom

-presliku domovnice

-presliku potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO

-presliku dokaza o stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavanju

Molbe slati na adresu škole: OŠ Eugena Kumičića, PP 58 10410 Velika Gorica.

 

                                                                                                                     Ravnateljica

                                                                                    Snježana Pavić,prof.

 [više]

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 14. 11. 2016. 14:10

U privitku se nalazi obrazac  poziva za ogranizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

 

 [više]

NATJEČAJ

Autor: MARIJA VARGA, 10. 11. 2016. 11:32

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

10410 VELIKA GORICA, J. Pucekovića 4

Velika Gorica, 09.11.2016.

Tel: 6221-302,6222-029,

e-mail: os-eugena-kumicica@zg.t-com.hr

OIB:40011714464

 

Ravnateljica škole raspisuje

 

 

                                               NATJEČAJ

 

Za popunu radnih mjesta:

 

Učitelj informatike- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni

Učitelj razredne nastave rad u produženom boravku- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni

Učitelj razredne nastave rad u produženom boravku- 2 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno –povećani opseg poslova

Učitelj hrvatskog jezika- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni

 

Učitelj fizike- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za bolovanje

 

 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-zamolbu sa životopisom

-presliku domovnice

-presliku potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO

-presliku dokaza o stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavanju

Molbe slati na adresu škole: OŠ Eugena Kumičića, PP 58 10410 Velika Gorica.

 

 

                                                                                                                       Ravnateljica

                                                                                               Snježana Pavić, prof.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Info

Akcije skupljanja starog papira i čepova su u pravilu svaku zadnju srijedu u mjesecu. No, skupljamo stari papir i čepove kroz cijelu šk. godinu. Bilo koji radni dan od 8-19h javite se spremačicama ili domaru koji će izvagati i zapisati za koji razred ste donijeli i to se pribraja u akciju. Hvala vam!

E dnevnik

Dragi učenici, korisničko ime i lozinku dobit ćete kod svoje učiteljice ili razrednice.

Dragi roditelji, za uslugu eGrađani obratite se u najbližu poslovnicu FINE.

Dokumenti
Oglasna ploča
CMS za škole logo
Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica / J. Pucekovića 4, HR-10410 Velika Gorica / os-ekumicica-velikagorica.skole.hr / ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju