preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica

Login
Info

Papirko

Akcija sakupljanja papira u

srijedu 16.1.2019.

od 8.00 - 18.00 h

 

 

E dnevnik

Dragi učenici, korisničko ime i lozinku dobit ćete kod svoje učiteljice ili razrednice.

Dragi roditelji, za uslugu eGrađani obratite se u najbližu poslovnicu FINE.

OŠ EUGENA KUMIČIĆA

 

J. PUCEKOVIĆA 4

10410  V.  GORICA

e-mail: ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr

MB: 80613269

OIB: 40011714464

Tel: 6221-302

Fax: 6222-029

IBAN:

HR6624020061854100005

Poziv na broj: 64 7803-14371

ravnateljica: Snježana Ruklić, prof.

ravnateljica@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr

Natječaji
NATJEČAJ
Jasna Crnković / datum: 3. 1. 2019. 09:38

Josipa Pucekovića  4                                 URBROJ: 238-31-21/01-19-1

10410 Velika Gorica                                  U Velikoj Gorici 03. 1. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), raspisuje

NATJEČAJ za  radno mjesto:

 

 1. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
 2. Učitelja glazbene kulture- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 životopis,

 presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

 uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:            

Osnovna škola Eugena Kumičića

Josipa Puceković 4

10410 Velika Gorica

Za natječaj

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Eugena Kumičića da se njegovi osobni podatci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Obavijest kandidatima o odabiru  bit će objavljen na mrežnim stranicama Škole.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 

 


[OPŠIRNIJE]POPIS ODABRANIH PONUDA ZA IZVOĐENJE VIŠEDNEVNE UČIONIČKE NASTAVE
Snježana Ruklić / datum: 30. 11. 2018. 12:42

[OPŠIRNIJE]JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
Snježana Ruklić / datum: 12. 11. 2018. 15:55

Javni poziv nalazi se u priloženoj datoteci pod poveznicom OPŠIRNIJE.


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Administrator / datum: 9. 11. 2018. 11:07

OŠ Eugena Kumičića                                 KLASA: 112-01/18-01/02

Josipa Pucekovića  4                                 URBROJ: 238-31-21/01-18-1

10410 Velika Gorica                                  U Velikoj Gorici 09. 11. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), raspisuje

NATJEČAJ za  radno mjesto:

 1. Učitelj/ica hrvatskog jezika, određeno, puno radno vrijeme (40 sati) 1 izvršitelj/ica zamjena za porodni
 2. Učitelj/ica razredne nastave u produženom boravku određeno, puno radno vrijeme (40 sati) 1 izvršitelj/ica zamjena za porodni

 

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 životopis,

 presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

 uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:            

Osnovna škola Eugena Kumičića

Josipa Puceković 4

10410 Velika Gorica

Za natječaj

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Eugena Kumičića da se njegovi osobni podatci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Obavijest kandidatima o odabiru  bit će objavljen na mrežnim stranicama Škole.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 


[OPŠIRNIJE]Obavijest o natječaju
Administrator / datum: 9. 10. 2018. 12:35


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Jasna Crnković / datum: 14. 9. 2018. 12:24

OŠ Eugena Kumičića                                 KLASA: 112-01/18-01/02

Josipa Pucekovića  4                                 URBROJ: 238-31-21/01-18-1

10410 Velika Gorica                                  U Velikoj Gorici 14. 9. 2018.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), raspisuje

NATJEČAJ za  radno mjesto:

 1. Učitelj/ica njemačkog jezika, određeno, puno (40 sati) radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica zamjena za porodni
 2. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni
 3. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
 4. Učitelja glazbene kulture- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
 5. Školski knjižničar- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

 

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete propisane čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

 životopis,

 presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,

presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

 uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,

elektronički zapisnik o radno-pravnom statusu u izvorniku.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:            

Osnovna škola Eugena Kumičića

Josipa Puceković 4

10410 Velika Gorica

Za natječaj

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Eugena Kumičića da se njegovi osobni podatci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Obavijest kandidatima o odabiru  bit će objavljen na mrežnim stranicama Škole.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

 


[OPŠIRNIJE]PONIŠTENJE NATJEČAJ
Jasna Crnković / datum: 13. 9. 2018. 15:21

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

VELIKA GORICA J. Pucekovića 4

                                                      O B A V I  J E S T

 

O PONIŠTENJU NATJEČAJA OBJAVLJENOG  NA STRANICAMA  I OGLASNOJ PLOČI OŠ EUGENA KUMIČIĆA   I  HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE DANA 21.08.2018.

 

                                                                                   Ravnateljica

                                                                           Snježana Ruklić, prof.

 

 

KLASA:112-01/18-01-03

URBROJ:238-31-21/01-18-1

Velika Gorica, 13.08.2018.


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Jasna Crnković / datum: 21. 8. 2018. 10:10

OSNOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA

10410 VELIKA GORICA, J. Pucekovića 4

Velika Gorica, 21.08.2018.

Tel: 6221-302,6222-029,

e-mail: os-eugena-kumicica@zg.t-com.hr

OIB:40011714464

 

 Ravnateljica škole raspisuje

                                               NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta:

 1. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) određeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno zamjena za porodni
 2. Učitelja matematike- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
 3. Učitelja glazbene kulture- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno
 4. Školski knjižničar- 1 izvršitelj (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave.

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu.

U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

-zamolbu sa životopisom

-presliku domovnice

-presliku potvrde o podacima evidentiranim u evidenciji HZMO

-presliku dokaza o stručnoj spremi

- uvjerenje o nekažnjavanju

 

Molbe slati na   adresu :            OŠ Eugena Kumičića,

          10410 Velika Gorica,

          PP 58

 

                                                                                                                                                                                                                                Ravnateljica

                                                                                      Snježana Ruklić, prof.


[OPŠIRNIJE]POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
Administrator / datum: 19. 1. 2018. 14:35

Klikom na "više" ispod ovog teksta možete preuzeti obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST
Administrator / datum: 11. 12. 2017. 11:13

OBAVIJEST

OŠ EUGENA KUMIČIĆA VELIKA GORICA

PONIŠTAVA SE  POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČNE NASTAVE BR. 1/17 . OD 25. LISTOPADA 2017. – POSJET ISTRI


[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole
Administrator / datum: 6. 11. 2017. 13:48

Na  temelju  članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 07/17)  i članka 60.  Statuta Osnovne škole Eugena Kumičića, Školski  odbor  Osnovne škole Eugena Kumičića, Velika Gorica raspisuje:

 

KLASA:003-06/17-1/2

URBROJ:238-31-21/04-17-1

Velika Gorica, 06.11.2017.

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

UVJETI:
1.  Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika  ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
- sveučilišni diplomski studij ili
-  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 - specijalistički diplomski stručni studij;

2. Uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. Najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 Iznimno ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu ( Narodne novine broj 59/90.,26/93.,27/93.,29/94.,7/96.,59/01.,114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

-dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

-dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili   srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

-uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku dostaviti na adresu:
Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4 u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj“


[OPŠIRNIJE]Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave
Administrator / datum: 25. 10. 2017. 15:47

U prilogu se nalazi poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike 7. razreda.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju