preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica

 > Natječaji
Natječaji

POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 19. 1. 2018. 14:35

Klikom na "više" ispod ovog teksta možete preuzeti obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

 [više]

OBAVIJEST

Autor: Administrator , 11. 12. 2017. 11:13

OBAVIJEST

OŠ EUGENA KUMIČIĆA VELIKA GORICA

PONIŠTAVA SE  POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE  IZVANUČIONIČNE NASTAVE BR. 1/17 . OD 25. LISTOPADA 2017. – POSJET ISTRI

 [više]

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Škole

Autor: Administrator , 6. 11. 2017. 13:48

Na  temelju  članka 126. stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14  i 07/17)  i članka 60.  Statuta Osnovne škole Eugena Kumičića, Školski  odbor  Osnovne škole Eugena Kumičića, Velika Gorica raspisuje:

 

KLASA:003-06/17-1/2

URBROJ:238-31-21/04-17-1

Velika Gorica, 06.11.2017.

 

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

UVJETI:
1.  Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika  ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
- sveučilišni diplomski studij ili
-  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 - specijalistički diplomski stručni studij;

2. Uvjeti propisani člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3. Najmanje 8 godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

 Iznimno ravnatelj/ica osnovne škole može biti i osoba koja u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu ( Narodne novine broj 59/90.,26/93.,27/93.,29/94.,7/96.,59/01.,114/01. i 76/05.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

-životopis

-diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

-dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja

-dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili   srednje škole o vrsti i trajanju poslova)

-uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 8 dana)

-dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

Rok za podnošenje prijave kandidata je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom u izvorniku ili  ovjerenom  presliku dostaviti na adresu:
Osnovna škola Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4 u zatvorenoj omotnici s naznakom  „natječaj za ravnatelja/icu-ne otvaraj“

 [više]

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 25. 10. 2017. 15:47

U prilogu se nalazi poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave za učenike 7. razreda.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Info

Akcije skupljanja starog papira i čepova su u pravilu svaki zadnji ponedjeljak u mjesecu. Skupljamo stari papir i čepove kroz cijelu šk. godinu. Bilo koji radni dan od 8-19h javite se spremačicama ili domaru koji će izvagati i zapisati za koji razred ste donijeli i to se pribraja u akciju. Hvala vam!

E dnevnik

Dragi učenici, korisničko ime i lozinku dobit ćete kod svoje učiteljice ili razrednice.

Dragi roditelji, za uslugu eGrađani obratite se u najbližu poslovnicu FINE.

Dokumenti
Oglasna ploča
CMS za škole logo
Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica / J. Pucekovića 4, HR-10410 Velika Gorica / os-ekumicica-velikagorica.skole.hr / ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju