preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica

CAP i TeenCAP programi prevencije zlostavljanja djece

Od školske godine 2005./2006. u našoj školi . kontinuirano se provodi CAP program (čit. kap; akronim od Child Assault Prevention) Udruge roditelja Korak po korak.  

Osnovni CAP program se provodi u 2. razredu, a uz njega od ove školske godine (2011./2012.) u 8. razredu provodimo i varijantu CAP programa za tinejžere - TeenCAP. Iz godine u godinu reakcije učenika, roditelja i učitelja potvrđuju pozitivne učinke ovog programa te ga smatramo važnim sredstvom našeg odgojnog djelovanja.

Za taj smo se program odlučili jer se, unatoč velikom broju preventivnih programa, niti jedan od njih sustavno ne bavi svim vidovima nasilja nad djecom. Suzbijanje vršnjačkog nasilja cilj je koji nastojimo svakodnevno ostvarivati u radu s učenicima, no kao odgojna ustanova obvezni smo posvetiti pažnju i zaštiti djece od zlostavljanja odraslih osoba, što je u skladu s Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece do 2012. godine. CAP program progovara djeci na njima primjeren, razumljiv i pristupačan način (igrokazi) i o osjetljivom području seksualnog zlostavljanja, kojemu je inače teško pristupiti.

Budući da se CAP provodi među svim učenicima jedne generacije te njihovim roditeljima i učiteljima, možemo reći da pravodobno i sveobuhvatno djeluje kao program primarne prevencije. Jedan od načina na koji pristupa problemu nasilja jest i poučavanje djece njihovim pravima, ali i pravima drugih te na taj način zagovara nenasilno rješavanje sukoba.

"CAP je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju napada od strane vršnjaka, napada nepoznate osobe i napada od strane poznate odrasle osobe. Cilj je smanjivanje ranjivosti djece i mladih na verbalno, fizičko i seksualno zlostavljanje. 

CAP program ima nekoliko varijanti (kurikuluma) koje su namijenjene djeci različite dobi i potreba. Sve one koriste troslojni pristup edukacije o prevenciji:

 • obučavanje osoblja škola/ vrtića
 • obučavanje roditelja
 • obučavanje djece.

Ključne strategije uključuju: zalaganje za sebe, podršku vršnjaka, učinkovitu komunikaciju i traženje pomoći. Svi CAP-ovi programi polaze od stava da napad predstavlja kršenje, ugrožavanje osnovnih ljudskih prava i da svi ljudi i njihova djeca imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni.

OBUČAVANJE ODRASLIH
prethodi  obučavanju djece. Upoznaju se sa prevencijskim i osnažujućim strategijama koje će djece učiti na svojim radionicama i kako najučinkovitije te strategije podržati u školi, kod kuće i u zajednici. Predavanje za osoblje škole/vrtića namijenjeno je svim zaposlenicima u ustanovi, jer svi trebaju biti temeljito upoznati s problemom zlostavljanja djece i kako im pomoći da sačuvaju svoju sigurnost.. Predavanje uključuje: prikaz problema i aktualne statistike o zlostavljanju, pitanje o tome tko i zašto zlostavlja djecu, pokazatelje/simptome koji se najčešće vide kod zlostavljane djece, prikaz vještina komunikacije s djecom koja su možda zlostavljana, osvrt na zakonske odredbe u pogledu prijavljivanja zlostavljanja i zanemarivanja djece, te detaljno objašnjenje radionice za djecu. Predavanje za roditelje uključuje slične informacije kao i za osoblje: prikazuje statističke podatke i neka najčešća kriva tumačenja o zlostavljanju, daje pregled zakonskih odredbi oko prijavljivanja zlostavljanja te načina kako identificirati zlostavljano dijete. Roditelji dobivaju materijal (brošure) za korištenje kod kuće s djecom. Upoznaju se s izvorima pomoći u zajednici za slučaj potrebe. Detaljno im se objašnjava radionica s djecom.

OBUČAVANJE DJECE

U svakoj radionici djeca se poučavaju sljedećim osnažujućim vještinama:

 • zalaganje za sebe
 • podrška vršnjaka
 • reći odrasloj osobi od povjerenja

Radionice za djecu bave se situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava, usredotočujući se na napad vršnjaka, napad nepoznate odrasle osobe (pokušaj odvlačenja, otmice) i napad poznate odrasle osobe.Kroz vođenu grupnu raspravu, priče i igranje uloga, djeca uče strategije kojima će se zaštiti i ostati sigurni, jaki i slobodni.

Osnovni CAP

Radionica za djecu traje oko 60 minuta a vode je 3 CAP pomagača. Koristeći igranje uloga i vođenu grupnu raspravu, razredna radionica obučava djecu prepoznati potencijalno opasne situacije i učinkovito koristiti opcije koje su im dostupne u datoj situaciji. CAP naglašava zalaganje za sebe, podrška vršnjaka i razgovor s odraslom osobom od povjerenja kao prevencijske strategije. Pitanju napada pristupa se u okviru osnovnih ljudskih prava.Nakon uvodne rasprave o ‘pravima’ slijede 3 igrokaza, a nakon svakog igrokaza rasprava. Ova 3 igrokaza predstavljaju najčešća iskustva napada koja djeca mogu susresti: dijete protiv djeteta (nasilničko ponašanje), odrasla nepoznata osoba protiv djeteta i napad koji uključuje odraslu osobu koju dijete pozna. Igrokazi se koriste kako bi se djeci pružile situacije u kojima mogu razmotriti različite uspješne strategije. Svaki se igrokaz igra dva puta. Prvi puta dijete je prikazano kao žrtva. Nakon rasprave (brainstorming), igrokaz se igra ponovno, ovaj puta kao ‘uspješna priča’ u koju se uključuju sve pozitivne prevencijske strategije do kojih se došlo. Djeci se daje prilika da sudjeluju u podržavajućim ulogama kako bi vježbala pozitivno ponašanje. Ove igrokazi  izvode certificirani odrasli CAP pomagači. Oni nikad ne dozvoljavaju djeci koja sudjeluju u radionici da igraju negativnu ili zastrašujuću ulogu, bez obzira što se radi samo o glumi.U završnom igrokazu, razredna učiteljica se poziva da glumi samu sebe kao podržavajuću odraslu osobu koja će odgovoriti na dječju molbu za pomoć. Ovaj igrokaz daje djeci priliku vizualizirati što bi se dogodilo ako bi trebali razgovarati s nekim o problemu. On daje jasnu poruku djeci da su njihovi učitelji brižni i tu su da im pruže podršku. Radionica završava kratim ponavljanjem naučenih prevencijskih strategija i informacijom djeci da će im odmah nakon radionice CAP pomagači biti dostupni za individualni razgovor. Iskustvo je pokazalo da mnoga djeca nakon radionice žele razgovarati o različitim stvarima. Naglasak je ovdje prvenstveno na učvršćivanju vještina naučenih na razrednoj radionici i jačanje njihovog vjerovanja da imaju pravo biti sigurni, jaki i slobodni. Učitelji tijekom obučavanja osoblja dobivaju upute kako s učenicima ponavljati naučene prevencijske strategije, kako bi ih djeca učvrstila i lakše koristila.

 

 

TeenCAP program

 

 

TeenCAP je program primarne prevencije zlostavljanja namijenjen populaciji adolescenata. Predstavlja varijantu CAP programa,  jednog od najboljih preventivnih programa u svijetu.

Adolescenti su visoko rizična skupina za nasilje i zlostavljanje: dvostuko su češće žrtve kriminalnog nasilja nego odrasli i više su izloženi nasilju od bilo kojeg drugog dijela populacije. TeenCAP nudi strategije za sprječavanje tog nasilja.

TeenCAP polazi od činjenica o ranjivosti adolescentne populacije. Adolescenti su ranjivi zbog:

 • nedostatka znanja
 • nedostatka moći
 • izolacije od izvora pomoći u zajednici

Adolescenti imaju premalo informacija o tome tko sve može biti napadač i kako dolazi do napada. Osobito nisu pripremljeni za napad od strane nekog koga poznaju. Zbog toga, kada su seksualno napadnuti, ako nije bilo fizičke prisile ili prijetnje oružjem, teže će to nazvati silovanjem,. Nedostatak znanja o tome tko napada i kako dolazi do napada, udružen s uvjerenjem da se stvari moraju dogoditi na ovaj ili onaj način, i vjerovanjem da je izbjegavanje metoda prevencije, doprinose njihovom osjećaju odgovornosti za vlastitu viktimizaciju. Često su uvjereni da su sami tražili ili zaslužili napad jer nisu dovoljno slijedili pravila o izbjegavanju.

TeenCAP odgovara na uzroke ranjivosti adolescenata pružajući im specifične i  konkretne informacije koje ih osnažuju i smanjuju izoliranost i dajući im strategije za ponašanje u opasnim situacijama.

TeenCAP radionice za učenike adolescente nude strategije za prevenciju tog nasilja. Radionice vode 2 certificirana voditelja, (najbolje ako su različitog spola) kroz 3 uzastopna dana po jedan školski sat. Radionice uključuju raspravu o osobnim sigurnosnim pravima, vrste napada i efikasne strategije za snalaženje u mnogim potencijalno opasnim situacijama. Mladići i djevojke imaju odvojene radionice drugog i trećeg dana kako bi se potaklo ugodnije okruženje za raspravu o pitanjima zlostavljanja od strane vršnjaka te seksualnog uznemiravanja i seksualnog zlostavljanja.

(preuzeto sa http://www.udrugaroditeljakpk.hr/)

 

Jeste li čuli za pravilo donjeg rublja?

Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

 

 

JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. To dijete treba pomoć. VI možete biti osoba koja će mu pomoći.

Seksualno nasilje nad djecom može imati različite oblike uključujući seksualno zlostavljanje u obitelji, dječju pornografiju i prostituciju, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe preko interneta.

JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. To dijete je slomljeno pod teretom zastrašujuće tajne. VI možete biti osoba koja će ga poslušati i pomoći mu.

U velikoj većini slučajeva zlostavljač djeteta je netko koga ono poznaje ili kome vjeruje. Seksualno zlostavljana djeca često se povlače u sebe jer osjećaju sram, krivnju i strah. Neka djeca žrtve su toliko malena da ne shvaćaju što im se događa. Moramo osigurati da djeca znaju kako i gdje potražiti pomoć, a mi moramo biti spremni pružiti im je.

JEDNO od PETero djece žrtva je seksualnog nasilja. Ta djeca su izgubljena. VI možete biti osoba koja će im pokazati pravi smjer.

Djeca žrtve seksualnog nasilja trpe mnogo više od same nedopustive povrede njihovog tjelesnog integriteta: ono utječe na njihovo mentalno zdravlje te uništava povjerenje prema odraslima. Djeca žrtve seksualnog nasilja imaju pravo na odgovarajuću psihološku i medicinsku pomoć. 

 

Dostupni podaci govore kako je 1 od 5 djece u Europi žrtva neke vrste seksualnog nasilja. Procijenjeno je da je u 70% do 85% slučajeva zlostavljač netko koga dijete poznaje ili komu vjeruje. Seksualno nasilje nad djecom može imati različite oblike: seksualno zlostavljanje u obitelji, dječja pornografija i prostitucija, namjerno dovođenje djeteta u situaciju da gleda seksualno zlostavljanje ili seksualne aktivnosti, vrbovanje djeteta za seksualne svrhe preko interneta te seksualno napastovanje od strane vršnjaka.

Kampanja JEDNO od PET ima dva glavna cilja:

 • daljnje potpisivanje, ratifikacija i provedba Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja
 •  pružanje znanja i praktičnih rješenja za sprječavanje i prijavljivanje seksualnog nasilja nad djecom djeci, njihovim obiteljima/skrbnicima i društvu, a time i podizanje razine svijesti o razmjerima seksualnog nasilja nad djecom.

Poučite dijete Pravilu donjeg rublja!

Jedno od petero djece žrtva je seksualnog nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje.

Vi možete spriječiti da se to dogodi vašem djetetu.

Poučite dijete Pravilu donjeg rublja.

Pravilo donjeg rublja

Pravilo donjeg rublja jednostavne su smjernice koje roditeljima pomažu da djeci objasne gdje ih drugi ne smiju dodirivati, na koji način se ponašati i gdje potražiti pomoć.

Kako glasi Pravilo donjeg rublja? Jednostavno: druge osobe ne smiju dirati dijete po dijelovima tijela koji su obično prekriveni donjim rubljem, niti ono smije dirati druge u tim područjima.

Pravilo također pomaže objasniti djeci da njihovo tijelo pripada njima, da postoje dobre i loše tajne te dobri i loši dodiri.

Kako djecu poučiti Pravilu donjeg rublja?

Pravilo donjeg rublja osmišljeno je kako bi roditeljima i drugim osobama koje skrbe o djeci pomoglo započeti razgovor sa svojom djecom. Ono može biti vrlo praktično rješenje za sprječavanje seksualnog zlostavljanja.

Pravilo donjeg rublja čini 5 glavnih aspekata.

1. Tvoje tijelo je samo tvoje

Djeci treba objasniti da njihovo tijelo pripada samo njima te da ih nitko ne može dirati bez njihova dopuštenja. Otvorena i izravna komunikacija o seksualnosti i "intimnim dijelovima tijela" u ranoj dobi, uz korištenje ispravnih izraza za spolne organe i druge dijelove tijela, pomoći će djeci da shvate što nije dopušteno. Djeca imaju pravo odbiti poljubac ili dodir, čak i od osobe koju vole. Djecu treba naučiti reći odmah i jasno "Ne" nedopustivom tjelesnom kontaktu, odmaknuti se od nesigurne situacije i prijaviti događaj odrasloj osobi u koju imaju povjerenja. Važno je naglasiti da trebaju ustrajati dok ih se ne shvati ozbiljno.

U knjižici ruka uvijek pita Kika za dopuštenje prije nego što ga dodirne. Kiko daje dopuštenje za dodir. No, kada ga ruka želi dotaknuti u području donjeg rublja, Kiko poviče "Ne!". Roditelji ili druge osobe koje skrbe za djecu mogu iskoristiti ove rečenice kako bi objasnili djeci da u bilo kojem trenutku mogu reći "Ne".

2. Dobar dodir - loš dodir

Djeca ne razlikuju uvijek dopušteni od nedopuštenog dodira. Recite djeci da nije u redu ako ih netko gleda ili dodiruje u području intimnih dijelova tijela ili traži od njih da gledaju ili dodiruju druge u tim područjima. Pravilo donjeg rublja pomaže im prepoznati očitu, lako pamtljivu granicu: donje rublje. Ono također pomaže roditeljima započeti razgovor s djecom. Ako djeca nisu sigurna je li ponašanje druge osobe prihvatljivo, uvjerite se da znaju zatražiti pomoć od odrasle osobe u koju imaju povjerenja.

U knjižici Kiko odbija dodirivanje u području donjeg rublja. Roditelji mogu pojasniti da neke odrasle osobe (poput osoba koje skrbe za djecu, roditelja i doktora) moraju dotaknuti djecu, no djecu treba poučiti da kažu "Ne" ako se osjećaju nelagodno.

3. Dobre tajne - loše tajne

Tajnovitost je glavna taktika seksualnih zlostavljača. Zbog toga je važno znati razliku između dobrih i loših tajni i stvoriti ozračje povjerenja. Svaka tajna zbog koje se djeca osjećaju tjeskobno, neugodno, uplašeno ili tužno nije dobra i ne smije se čuvati - nju treba reći odrasloj osobi kojoj mogu vjerovati (roditelju, učitelju, policajcu, doktoru).

U knjižici ruka potiče Kika da kaže ukoliko ga netko želi dotaknuti na nedopušten način. Ove se rečenice mogu iskoristiti kako bi se objasnila razlika između dobre tajne (poput proslave iznenađenja) i loše tajne (one koja ih čini tužnima i tjeskobnima). Roditelji trebaju poticati djecu da im govore loše tajne.

4. Odrasli su odgovorni za sprječavanje i zaštitu

Zlostavljana djeca osjećaju sram, krivnju i strah. Odrasli bi trebali spriječiti stvaranje tabu tema vezanih uz seksualnost i pobrinuti se da djeca znaju kome se mogu obratiti ako su zabrinuta, tjeskobna ili tužna. Djeca mogu osjetiti da nešto nije u redu. Odrasli trebaju biti pozorni i prijemljivi za njihove osjećaje i ponašanje. Postoje mnogi razlozi zbog kojih dijete odbija kontakt s drugom odraslom osobom ili drugim djetetom i to valja poštivati. Djeca bi se uvijek trebala osjećati slobodno u razgovoru s roditeljima o ovoj temi.

Ruka u knjižici je Kikova prijateljica. Odrasli su ovdje kako bi pomogli djeci u njihovim svakodnevnim životima. Sprječavanje seksualnog nasilja prva je i primarna odgovornost odraslih i vrlo je važno izbjeći stavljanje svog tereta na dječja leđa.

5. Ostale važne smjernice uz Pravilo donjeg rublja

Prijavljivanje i otkrivanje

Djecu treba uputiti na odrasle osobe koje mogu činiti dio njihovog kruga sigurnosti. Treba ih poticati na obraćanje odraslima kojima mogu vjerovati, koji su im dostupni i spremni ih poslušati i pomoći im. Samo jedan član iz kruga sigurnosti može živjeti s djetetom; drugi bi trebao živjeti izvan užeg kruga obitelji. Djeca bi trebala znati na koji način tražiti pomoć u takvom krugu povjerenja.

Poznati počinitelji

U većini slučajeva počinitelj je netko koga dijete poznaje. Malenoj djeci je osobito teško shvatiti da ih može zlostavljati netko koga oni poznaju. Imajte na umu proces vrbovanja kojeg zlostavljači koriste kako bi stekli povjerenje djece. Redovito informiranje roditelja o osobi koja im daruje poklone, traži da čuvaju tajnu i pokušava provesti vrijeme nasamo s djetetom mora se postaviti kao kućno pravilo.

Nepoznati počinitelji

U nekim slučajevima počinitelj je stranac. Naučite svoje dijete jednostavnim pravilima o kontaktu sa strancima: nikada ne ulaziti u auto sa strancem, nikada primati darove od stranaca ili prihvaćati pozive stranaca.

Pomoć

Djeca trebaju znati da postoje stručnjaci koji mogu biti od osobite pomoći (nastavnici, socijalni radnici, pravobranitelji, doktori, školski psiholozi, policija) te da postoje telefonske linije za pomoć gdje mogu potražiti pomoć.

Zašto koristiti Pravilo donjeg rublja?

Jedno od petero djece žrtva je nekog oblika seksualnog zlostavljanja i nasilja. Ono se događa djeci neovisno o spolu, dobi, boji kože, socijalnom statusu i religiji. Počinitelj je često osoba koju dijete poznaje i kojoj vjeruje. Počinitelj može biti i dijete.

Možete spriječiti da se to dogodi vašem djetetu.

Ključ je u dobroj komunikaciji s djecom. Ona podrazumijeva otvorenost, odlučnost, izravnost te prijateljsko okruženje u kojem dijete nije uplašeno.

Pravilo donjeg rublja može vam biti od pomoći.

Dijete nikada nije premalo da ga se nauči Pravilu donjeg rublja jer se zlostavljanje događa u svakoj dobi.

Ako vam je neugodno razgovarati o ovoj temi sa svojim djetetom, upamtite da je to vjerojatno teže vama kao odrasloj osobi nego što je djetetu.

Što učiniti kada sumnjate na zlostavljanje?

Ako sumnjate na to da je vaše dijete zlostavljano, vrlo je važno da se na njega ne naljutite. Nemojte dijete staviti u položaj da se osjeća kao da je ono učinilo nešto loše.

Ne ispitujte dijete. Možete pitati što se dogodilo, kada i s kim, ali ne i zašto se to dogodilo.

Ne pokazujte uzrujanost pred djetetom. Djeci ne treba mnogo da se osjećaju krivima i zadrže informacije u sebi.

Nemojte zaključivati unaprijed na temelju malo ili nejasnih informacija. Uvjerite dijete da ćete poduzeti nešto u vezi s problemom i kontaktirajte nekoga tko vam može pomoći, poput psihologa, stručnjaka za skrb o djeci, doktora, socijalnog radnika ili policije.

U nekim zemljama postoje posebne telefonske linije i centri koji su nadležni za pružanje pomoći djeci žrtvama seksualnog nasilja. Oni vas također mogu savjetovati i treba im se javiti u slučaju sumnje na seksualno zlostavljanje djeteta.

Gdje možete pronaći materijale i informacije?

Vijeće Europe izradilo je materijale koji će roditeljima pomoći u poučavanju djece Pravilu donjeg rublja. Oni uključuju:

 • TV spot (animirani crtani film)
 • knjižicu koju roditelji mogu čitati djeci od 3 - 7 godina
 • postere i razglednice

Sav materijal može se preuzeti sa stranice www.underwearrule.org/underwear_en.asp

U prilogu ćete naći video spot "Kiko i ruka" koji djecu u dobi od 3 do 7 godina uči razlici između dodira koji je prihvatljiv i onoga koji to nije.

 

Info
 
E dnevnik

Dragi učenici, korisničko ime i lozinku dobit ćete kod svoje učiteljice ili razrednice.

Dragi roditelji, za uslugu eGrađani obratite se u najbližu poslovnicu FINE.

Priloženi dokumenti:
STATUT 2019.pdf
OTVORENI SAT 2324.xls

 
Dokumenti
 
Oglasna ploča
 

e-mail:
os-eugena-kumicica@zg.t-com.hr;
ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr

MB : 80613269

OIB: 40011714464

TEL: 6221302, 

FAX: 6222029

Ime vlasnika računa : Grad Velika Gorica

Naziv banke: Erste

IBAN broj: HR66 24020061854100005

HR 64

Poziv na broj : 7803-14371-MB uplatitelja

 
 > Stručna služba  > CAP program
CMS za škole logo
Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica / J. Pucekovića 4, HR-10410 Velika Gorica / os-ekumicica-velikagorica.skole.hr / ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju