preskoči na sadržaj

Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica

Natječaji

NATJEČAJ

Autor: Jasna Crnković, 30. 12. 2019.

ŠKOLSKI KNJIŽNIČAR

OŠ Eugena Kumičića , Josipa Pucekovića  4                                

10410 Velika Gorica      

                            

KLASA: 112-01/19-01/18

URBROJ: 238-31-21/01-19-1

U Velikoj Gorici 30. 12. 2019.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), te članka 2. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnateljica OŠ Eugena Kumičića raspisuje

NATJEČAJ za  radno mjesto:

 

  1. Školski knjižničar-1 izvršitelj (m/ž) neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno

OPĆI UVJETI

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu Kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09., 92/10., 105/10. i 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17. i 68/18.) te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu
  • životopis,
  • presliku dokaza o stručnoj spremi (diplomu)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ne stariji od dana raspisivanja natječaja
  • potvrdu ili elektronički zapisnik HZMO-o radno-pravnom statusu u izvorniku ne stariji od dana raspisivanja natječaja

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve potrebne dokaze iz kojih se vidi navedeno pravo.

Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dužni su priložiti  dokumentaciju sukladno uputama na stranici https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu:            

Osnovna škola Eugena Kumičića

Josipa Puceković 4

10410 Velika Gorica

Za natječaj

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Poziv za testiranje i način testiranja bit će objavljen na internetskoj stranici škole.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu OŠ Eugena Kumičića da se njegovi osobni podatci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Obavijest kandidatima o odabiru  bit će objavljen na mrežnim stranicama Škole.

Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Info
 
E dnevnik

Dragi učenici, korisničko ime i lozinku dobit ćete kod svoje učiteljice ili razrednice.

Dragi roditelji, za uslugu eGrađani obratite se u najbližu poslovnicu FINE.

 
Dokumenti
 
Oglasna ploča
 

e-mail: os-eugena-kumicica@zg.t-com.hr

MB : 80613269

OIB: 40011714464

TEL: 6221302, 

FAX: 6222029

Ime vlasnika računa : Grad Velika Gorica

Naziv banke: Erste

IBAN broj: HR38 2402 0061 5000 6758 1

HR 00

Poziv na broj : 7803-14371-MB uplatitelja

 
 > Natječaji i javni pozivi
CMS za škole logo
Osnovna škola Eugena Kumičića Velika Gorica / J. Pucekovića 4, HR-10410 Velika Gorica / os-ekumicica-velikagorica.skole.hr / ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr
preskoči na navigaciju